ІІІ пленер - практикум за методикою FABRIC PATTERNS

24 березня 2021 року, в онлайн режимі,  відбулася третя зустріч педагогів ясел-садка з провідним педагогом та науковцем, доцентом Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. ігромайстром  М.М.Шуть. Педагоги мали можливість ознайомитись з методикою, FABRIC PATTERNS  (тканевые узоры/  тканинні візерунки).

Сьогодні впровадженню елементів здоров’язбережувальних технологій у роботу ЗДО приділяється велика увага. Тому, на Пленері-Практикумі - 3 було використано оригінальну ефективну методику надбання широкоформатних компетенцій та увімкнення життєвого оптимізму дітей і дорослих шляхом залучення до ігор нетривіального реквізиту – тканин чи парео великих розмірів (1,5м х 2м або 1м х 1,2м).

Робота з тканинами забезпечує розвиток особистості, мотивації та здатності дітей до різновидів діяльності.

Очікувані результати дитячих ігрових занять з тканинами;

  • розвиток компонентів психокомплексу (увага, сприймання, пам'ять, мислення, воля, уява);
  • розвиток сенсорних навичок;
  • закріплення знань про властивості тканини та способи гри з нею;
  • вдосконалення  рухів рук, кистей, пальців, орієнтування у просторі;
  • вдосконалення  навичок діяти соло, в парах, в міні-групах;
  • оптимізація особистісних рис (відповідальність, впевненість в собі), стабілізація самооцінки;
  • виховання ігрових адаптивних особистісних якостей;
  •  пошук цікавих ідей до свят, концертів, випускного тощо