Порядок пропускного режиму

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Херсонського ясел-садка № 11 комбінованого типу з логопедичними  групами Херсонської міської ради

 ______________  Л.М.Консевич

Наказ № 102 - а від 03.09.2018 року

 

Порядок організації пропускного режиму та правил  відвідування Херсонського ясел – садка № 11 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради.

Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського ясел-садка №11 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради (далі ясла-садок), розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, Рішення Херсонської міської ради Виконавчого комітету №204 від 19.06.2018 р. з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників я/с, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників,  вихованців ясел-садка.

 

1. Порядок проходу в будівлю ясел - садка для батьків та вихованців.

 

1.1. Пропускний режим у будівлю ясел-садка, а також відкривання/закривання дверей, воріт та хвірток на початку/наприкінці робочого дня забезпечує сторож за контролем завідувача господарства.

         1.2. Завідувачу господарства організовувати перед початком кожного робочого дня проведення перевірок:

– безпеки території навколо будівлі ясла-садка та прилеглої території;

– стану замків та засовів на дверях господарських приміщень, приміщень для організації освітнього процесу;

– стану дверей вхідних, вікон, фрамуг, воріт та хвірток.

          1.3. Батьки та вихованці проходять в будівлю через центральний вхід та допоміжні входи.

1.4. Вихованці ясел – садка проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

1.5.  Прийом  та повернення дітей додому здійснюється в ранковий та вечірній час з території дитячих майданчиків (при сприятливих погодних умовах).

         1.6. З  8.00 до 16.00 батьки або особи, які їх замінюють можуть потрапити до будівлі лише через центральний вхід (відповідальну особу) та Журналу реєстрації відвідувачів.

          1.7. Якщо з поважних причин батьки або особи, які їх замінюють затримуються з вихованцями, обов’язково попереджують вихователя, який в свою чергу, попереджує відповідальну особу.

1.8. Вихід вихованців з ясел – садка на заняття фізичної культури, прогулянки, екскурсії, чи на інші заходи відбувається організовано і в супроводі вихователя та помічника вихователя.

          1.9. Вихованці, що відвідують гуртки, секції  рухаються  у яслах-садку згідно з розкладом занять та в супроводі вихователя або відповідального за проведення такого заходу.

 

2. Пропускний режим для працівників ясел – садка.

 

2.1. Адміністрація та інші працівники ясел – садка знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіком роботи.

2.2. Педагогам рекомендовано приходити до закладу за 10-15 хвилин до початку роботи.

         2.3. Вихователі  приходять до ясел-садка з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей на ігровому майданчику (у прохолодну та зимову погоду у роздягальні) та супроводжують їх до групи.

2.4. По закінченню робочого часу педагогам рекомендовано інформувати чергового сторожа про закриття групи.

 

3. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, які їх замінюють.

 

3.1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ясел - садка через центральний вхід та допоміжні входи. З 8.00 до 16.00 прохід у будівлю здійснюється  через центральний вхід.

          3.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, групу, в якій вона навчається. Відповідальна особа звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком групи та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення ясел-садка або викликає вказаного працівника.

        3.3. Зустрічі батьків або осіб, які їх замінюють, зі спеціалістами ясел-садка (вчителем-логопедом,  сестрою медичною, практичним психологом та  ін.) обговорюються заздалегідь. Спеціалісти запрошуються до групи (або батьки супроводжуються персоналом ясел-садка до них).  

3.4. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, або коли приводять та забирають дитину додому. І лише в окремих випадках – протягом дня.

3.5. Педагоги закладу зобов’язані заздалегідь попередити чергового сторожа про час і місце проведення батьківських зборів.

3.6. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється заходити в будівлю ясел – садка з дитячими візками, габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

3.7. Прохід до ясел – садка  батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю.

          3.8. Батькам вихованців, забороняється ходити коридорами закладу при наявності допоміжного входу/ виходу.

 

4. Пропускний режим для відвідувачів ясел – садка.

 

         4.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясел-садка тільки через центральний вхід.

4.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ясла - садок за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє).

4.3. Посадові особи, які прибули до  ясел-садка з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора.

4.4. Групи осіб, що відвідують ясла – садок для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу.

4.5. При відвідуванні ясел – садка відвідувач зобов’язаний за проханням співробітника закладу повідомити причину приходу та надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю садка алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

4.6. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів,співробітник  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації закладу та діє у відповідності до отриманих вказівок.

4.7. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ясел - садка, співробітник діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

4.8 Прохід територією закладу дозволено лише відвідувачам ясел - садка. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території  та прохід нею  стороннім особам заборонено.

 

5. Пропускний режим для автотранспортних засобів.

 

5.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ясел – садка встановлюється дозволом адміністрації закладу; завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

5.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

5.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу без дозволу адміністрації заборонено.

 

6. Правила поведінки відвідувачів ясел – садка.

 

6.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ясел - садка зобов’язані:

6.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

6.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів закладу.

6.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу.

6.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками закладу їх службових обов’язків.

6.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

6.1.6.  Бережливо ставитися до майна  ясел - садка, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

6.2. Відвідувачам ЗО забороняється:

6.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясел – садка без дозволу на те адміністрації, сторожа чи педагога.

6.2.2. Виносити з приміщення закладу документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

6.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією закладу.

6.2.4. Приносити у ясла – садок алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

6.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ясел - садка. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

6.2.6. Входити до закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

6.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки закладу фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами.

6.3. Відповідальність відвідувачів ясел – садка  за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу:

6.3.1. У випадку порушення правил поведінки відвідувачем закладу,  йому робиться зауваження працівником ясел – садка,  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

6.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий сторож або адміністрація ясел – садка повідомляє про це правоохоронні органи.

6.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ясел – садка  на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

7. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння.

 

7.1. Прохід осіб в приміщення ясел - садка з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

7.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

7.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

8. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

 

8.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ясел - садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора.

8.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території садка, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора.

 

9. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясел - садка

 Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) садка  для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідувача господарства.

 

10. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

 

10.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясел - садка на період надзвичайних ситуацій обмежується.

10.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

 

11. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел - садка з приміщень та порядок їхньої охорони.

 

11.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією ясел - садка, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

11.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ясел - садка на видному й доступному для відвідувачів місці.

11.3. Пропуск відвідувачів у приміщення закладу припиняється.

11.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію закладу.

 

12. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в яслах – садку.

12.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в яслах - садку, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на керівника ясел - садка.

12.2. Директор ясел – садка ознайомлює весь колектив з порядком організації пропускного режиму та дотриманням  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами.

 

   Директор  ясел – садка № 11                                             Л.М.Консевич